Hva er dyskalkuli?

Hva er dyskalkuli?

Det ikke uvanlig at barn har litt vanskeligheter med leksene i matematikk av og til. Men hvis barnet til gjør det bra i andre fag og har store problemer i matematikk kan det være at barnet ditt har en lærevanske som heter dyskalkuli. Dyskalkuli er en lærevanske som gjør grunnleggende matematikk vanskelig å lære. Vi ønsker her å gi deg noe av den viktigste informasjonen når det kommer til dyskalkuli. 

Det har vist seg at dyskalkuli er like vanlig som lesevansken dysleksi, men ikke like godt forstått. Dyskalkuli er ofte kalt "matte-dysleksi", men dysleksi er en annen tilstand, så dette kan skape forvirring. Dyskalkuli kan være assosiert med ADHD. Opptil 60% som har ADHD har også en form for lærevanske som dysleksi eller dyskalkuli.

Vanlige symptomer

Personer med dyskalkuli har en større utfordring med å forstå tall. For dem kan det være vanskelig å vite om tallet 9 er større enn 6. Et barn med dyskalkuli kan også ha en del angst når det kommer til tall. De kan for eksempel få panikk av tanken av matteleksen. 

Barn i skolealderen med dyskalkuli kan ofte ha problemer med å estimere ting som tid og høyde. De vil ofte ha utfordringer med å se likheter når det kommer til tall og vil ha vanskeligheter med å forstå grafer og visuelle konsepter. Personer med dyskalkuli kan også ha problemer med å telle penger, huske telefonnummer eller ZIP koder. Til og med aktiviteter utenfor skolen som involverer tall eller matematikk kan være til stor frustrasjon til barn med dyskalkuli.

Hva bør du gjøre hvis barnet ditt har dyskalkuli? 

Det er best å høre med mattelæreren til barnet ditt. Hør om han eller hun forstår hvor barnet har trøbbel. Du kan også høre med andre lærere for å finne ut om barnet ditt sliter i andre områder. Men husk at barnet ditt har ikke nødvendigvis dyskalkuli selv om han har litt problemer med matematikk. 

Comments Off